Photograph, styling / Alice Huang

Hair / PeKo Chang

Makeup / NINA YANG

Model / Ruyi Zheng